MTT Kliniken

Välkommen till MTT kliniken på Lidingö

MTT Kliniken

Träning på MTT kliniken sker utifrån kunskap om ditt smärttillstånd

MTT Kliniken

Träning enskilt eller i små grupper så att alla får behandling anpassad till sina behov

Fysioterapi är sjukgymnastik

Besvär du söker för

En grundlig anamnes (sjukhistoria) och fysisk undersökning är viktig för den vidare behandlingen

MTT är evidensbaserad behandlingsmetod

Anpassad träning är bästa metoden för smärtlindring

Vad tycker patienterna om MTT kliniken

Nöjda patienter är vårt mål

Boken SPEGELN är god smärtbehandling

Träna själv på rätt sätt med spegelboken

Har du ont - tveka inte att kontakta oss!

Ingen ska behöva ha ont i onödan. Vi kan ofta ge långvarig smärtlindringen genom ny kunskap och självkännedom.

Kontakta oss